Teknokent’lerde Geliştirilen Yazılım Projelerinin Risk Analizi ve Başarı Düzeyleri

M.Hanefi CALP, M. Ali AKCAYOL
3.764 1.138

Öz


Günlük hayatın hemen her alanında ihtiyaç duyulan yazılım projeleri her geçen gün daha fazla büyümekte ve daha çok önem arz etmektedir. Bununla birlikte, büyüyen bu yazılımlar beraberinde daha karmaşık bir yapıyı doğurmaktadır. Bu bağlamda, sözkonusu yazılım projelerinin analiz ve kontrol süreci, ayrıca başarı düzeyleri merak edilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, geliştirilen anket formlarında bulunan kontrol listeleri aracılığıyla, Teknokent’lerde geliştirilen yazılım projelerinde karşılaşılan risk faktörlerini belirlemek, analiz etmek ve bu projelerin başarı düzeylerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, gerekli olan veriler toplanmış, yazılım risk faktörleri belirlenmiş ve sözkonusu faktörler analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizi için betimsel analiz yönteminden yararlanılmış olup, Microsoft Excel 2010 ve IBM SPSS Statistics 21.0 programları kullanılmıştır. Ayrıca, çalışmada analiz sonuçlarına ve geliştirilen yazılımların başarı düzeylerine ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Elde edilen sonuçlar içerisinde özellikle; proje süresi, bütçesi, personel sayısı ve hedeflerdeki sapmalara rağmen Teknokent’lerde geliştirilen yazılım projelerinin yaklaşık %95’inin başarıyla sonuçlandırılmış ve müşteriye teslim edilmiş olması dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yazılım, Risk faktörleri, Risk analizi, Proje başarısı


Anahtar kelimeler


Yazılım, Risk faktörleri, Risk analizi, Proje başarısı

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Gürbüz, A. (2010) Yazılım Test Mühendisliği, Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul, 31,34.

Yong. H., Xiangzhou. Z., Xin. S., Mei. L., Jianfeng . D. (2009) An Intelligent Model for Software Project Risk Prediction, International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, ICIII, vol. 1, pp.629-632.

Tang. A., Wang. R. (2010) Software Project Risk Assessment Model Based on FuzzyTheory, Computer and Communication Technologies in Agriculture Engineering (CCTAE), 2010 International Conference On 12-13 June 2010, pp 328-330.

Robert. N. C. (1996) Large-Scale Project Management is Risk Management, IEEE Software.

Gülebağlan, S. (2006) Yazılım Geliştirmede Risk Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

C.Ravindranath Pandian, "Applied Software Risk Management a Guide for Software Project Managers", Auerbach Publications, United States of America, 2007, Chapters 2,3,5.

Yudistira Asnar, Paolo Giorgini, "Risk Analysis as part of the Requirements Engineering Process" University of Trento, Department of Information and Communication Technology, 2007.

Bryan L. McKinney, David R. Engfer, "Formulating Risk into Research and Engineering Projects", Crystal Ball User Conference, 2004.

Proc. SEI Conf. Risk Management, Managing Uncertainty in a Changing World, Apr. 1997.

A.McKinlay VI, “Software System Safety Engineering,” Software Safety Eng. Course, June 1992.

U.S. Air Force, “Software Risk Abatement,”AFSC/AFLC Pamphlet 800-45, Sept. 1988.

L.L. Russo, “Software System Safety Guide,” U.S. Army Communications ElectronicsCommandreportCECOM-TR-92-2,May1992.

Neumann, D. E., An Enhanced Neural Network Technique for Software Risk Analysis. Donald E.Neumann. IEEE Trans. Software Eng. 28(9):904-912 (2002)

Standards Australia and New Zealand, Australian/New Zealand Standard (2004) Risk Management AS/NZS 4360:2004. 3rd Ed., Stds Australia/New Zealand.

Project Management Institute (2004) A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK), 3rd Ed. ANSI/PMI 99-001-2004, PMI, Newton Square, PA.

Boehm, B.W. (1991) Software Risk Management: Principle and Practices, IEEE Software, Vol. 8, No. 1, January 1991.

Kajko-Mattsson, M., Nyfjord, J. (2008) State of software risk management practice, LAENG International Journal of Computer Science, November.

Li X., Liu S., Cai W., Feng S., "The Application of Risk Matrix to Software Project Risk Management," International Forum on Information Technology and Applications, IFITA, vol. 2, pp.480-483, 2009.