Düzce İli Karaçörtlen Köyü Yolu Hattı Heyelan Riskinin Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması

Ali ATEŞ
3.472 1.212

Öz


Düzce İli, Çilimli ilçesi, Karaçörtlen Köyü Yolu üzeri 5-5,5km’sinde A1(40° 54.756'K enlemi ve 31°1.066'E boylamı) ile A2(40° 54.660'K-31° 1.052'E) noktaları arasında kalan 180 metrelik yol hattı boyunca kayma yüzeyi derinliği, yer altı suyunu kalınlığı ve sağlam zeminin tespit edilebilmesi ve jeofizik-geoteknik parametrelerin belirlenmesi için arazide toplamda 6 adet Düşey Elektrik Sondaj Yöntemi(DES) ve 3 adet Sismik Kırılma Yöntemi ve 3 adet Masw yöntemi uygulanmıştır. Veriler 3 adet istasyondan toplanmış ve değerlendirilmiştir. DES verilerine göre; üstte özdirenci 60-256 Ώm arasında değişen örtü tabakasının varlığı, onun altında özdirenci 112-1695 Ώm arasında değer alan çakıllı kum tabakası ve en altta ise 43,5-227 Ώm arasında değişen kumlu çakıllı birimin olduğu anlaşılmıştır

Anahtar kelimeler


Heyelan, Geoteknik, Jeofizik

Tam metin:

PDF ÖZET