Barbus lacerta Heckel, 1843 ve Cyprinion macrostomum Heckel, 1843’un Morfolojik Özellikleri

Mahmut DAĞLI
4.431 977

Öz


Bu çalışmada, Şiro Çayı (Adıyaman-Malatya)’ndan avlanan 144 adet Barbus lacerta Heckel, 1843 ve 130 adet Cyprinion macrostomum Heckel, 1843’un bazı meristik ve morfometrik özellikleri incelenmiştir. Meristik özelliklerden dorsal ve anal yüzgeçteki basit ve bileşik ışın sayısı, ligne lateraldeki pul sayısı, farinks diş sayısı, morfometrik özelliklerden tam boy, standart boy, predorsal uzunluk, kuyruk sapı uzunluğu, vücut yüksekliği, vücut genişliği, göz çapı, interorbital uzunluk, preorbital ve postorbital uzunluk, baş uzunluğu, baş yüksekliği, baş genişliği ölçümleri alınmıştır. Ayrıca morfometrik ölçümler standart boyun yüzdesi şeklinde ve standart boy regresyon modelleri ve belirleme katsayıları (r2) hesaplanmıştır. Standart boy ile morfometrik ölçümler arasında genel olarak pozitif yönlü, yüksek ve anlamlı bir korelasyon bulunmuştur (r = 0,69-0,98, p<001)

Anahtar kelimeler


Barbus lacerta, Cyprinion macrostomum, Meristik, Morfometrik

Tam metin:

PDF ÖZET