Gümüşova Meslek Yüksekokulu’nda İş Güvenliği Bilincinin Belirlenmesi

Selman AKSOY, Bekir ÇEVİK, Nevzat ÇAKICIER
4.309 1.990

Öz


Meslek Yüksekokullarının amacı gerçek anlamda sanayinin ihtiyacı olan ara kademe teknik elemanlarını yetiştirmektir. Bu okullar öğrencilere, teorik bilginin yanında mesleki bilgi ve beceri de kazandırmaktadır. Ayrıca öğrenciler, iş hayatında karşılaşacağı çeşitli durumlar (işçi sağlığı, iş güvenliği, meslek hastalıkları v.b) konusunda da bilinçlendirilmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin işçi sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda meslek yüksekokulundan beklentileri ve aldıkları eğitim ile sahip oldukları İSG bilinçlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Metalurji, Kaynak Teknolojisi, Makine Resim ve Konstrüksiyonu ve Üretimde Kalite Kontrol programlarının her birinden 40’ar öğrenci olmak üzere toplam 200 öğrenciye 20 sorudan oluşan bir anket çalışması uygulanmış ve elde edilen sonuçlara göre değerlendirme yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ara kademe teknik eleman yetiştiren Meslek Yüksekokullarında müfredat düzeyinde gerekli düzenleme ve güncellemelerin yapılması iş hayatına atılacak öğrenciler için faydalı olacağı sonucuna varılmıştır

Anahtar kelimeler


Meslek Yüksekokulu, İşçi sağlığı, İş güvenliği

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


E. Yurtsever, G. Özdemir Mühendis ve Makine Dergisi 50(592) (2009) 2.

İ. Kılkış, S. Demir Çalışma İlişkileri Dergisi 3(1) (2012) 23.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Raporu, MMO Yayınları, (2012).

A. Özçift, B. Uysal, Ş. Kurt Teknoloji Dergisi 8(2) (2005, 191.

“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, 07/04/2004 tarih ve 25426 sayılı resmi gazete.

B.O. Alli, “Fundamental Principles of Occupational Health and Safety”, International Labour Office, Geneva, (2001).

M. Sarıkaya, A. Güllü, M.N. Seymen TUBAV Bilim Dergisi 2(3) (2009) 327. B.O. Alli, “İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Prensipleri”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayınları, (2001).

M. Simard, “Safety Culture and Management”, Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, Vol: II. Geneva, (1998).

H. Ceylan Electronic Journal of Vocational Colleges 2(2) (2012), 94.