Aradeğerleme Hatalarının Histogram Değiştirilmesine Dayalı Tersinir Görüntü Damgalama

Burhan BARAKLI, İbrahim YILDIRIM, Can YÜZKOLLAR
3.608 1.657

Öz


Bu çalışmada, aradeğerleme tekniği kullanılarak yeni bir tersinir görüntü damgalama yöntemi geliştirilmiştir. Mevcut yöntemlerden farklı olarak öngörü hatası yerine aradeğerleme hatası kullanılmıştır. Görüntüdeki ilinti daha efektif bir şekilde kullanılarak etkin bir yöntem sunulmuştur. Önerilen yöntem bir yandan görüntüye yüksek miktarda veri eklenmesine imkân verirken diğer yandan da orijinal görüntüde damga ekleme sonucunda oluşan bozunumun az olmasını sağlamaktadır. Damgalı görüntü dışında ek bir bilgiye ihtiyaç duyulmadan orijinal görüntü ve damga kayıpsız olarak geri elde edilmektedir. Yöntemin mevcut yöntemlere göre kapasite ve görsel kalite bakımlarından üstün olduğu bilgisayar benzetimleri ile gösterilmiştir

Anahtar kelimeler


Tersinir Görüntü Damagalama, Histogram Değitirme, Aradeğerleme Hatası

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


C.I. Podilchuk, E.J. Delp IEEE Signal Processing Magazine 18(4) (2001) 33.

G. Langelaar, I. Setyawan, R. Lagendijk IEEE Signal Processing Magazine 17(5) (2000) 20.

J. Fridrich, M. Goljan, R. Du EURASIP J. Appl. Signal Process. 2002(2) (2002) 185.

M.U. Celik, G. Sharma, A.M. Tekalp, E. Saber IEEE Trans. Image Process. 14(2) (2005) 253. J. Tian IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. 13(8) (2003) 890.

A.M. Alattar IEEE Trans.Image Process. 13(8) (2004) 1147.

H.J. Kim, V. Sachnev, Y.Q. Shi, J. Nam, H.G. Choo IEEE Trans. Inf. Forensic Security 3(3) (2008) 456.

C.C. Lin, S.P. Yang, N.L. Hsueh Lossless data hiding based on difference expansion without a location map, 2008 Congress on Image and Signal Processing, Sanya,Hainan-Çin, (2008) 8. Y. Hu, H.K. Lee, J. Li IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. 19(2) (2009) 250.

L. Luo, Z. Chen, M. Chen, X. Zeng, Z. Xiong IEEE Trans. Inf. Forensics Security 5(1) (2010) 1

Z. Ni, Y.Q. Shi, N. Ansari, W. Su Trans. Circuits Syst. Video Technol. 16(3) (2006) 354.

J. Hwang, J.W. Kim, J.U. Choi A reversible watermarking based on histogram shifting, Int. Workshop on Digital Watermarking, Lecture Notes in Computer Science , Jeju IslandKorea, (2006) 348.

C.C. Lin, N.L. Hsueh Pattern Recognition, 41(4) (2008) 1415.

K.S. Kim, M.J. Lee, H.Y. Lee, H.K. Lee Pattern Recognition 42(11) (2009) 3083.

P. Tsai, Y.C. Hu, H.L. Yeh Signal Processing 89(6) (2009) 1129.

L. Zhang, X. Wu IEEE Trans. Image Process. 15(8) (2006) 2226.