Düzce Yöresinde Su Kullanımı ve Tabansuyu

Selçuk ÖZMEN
3.450 1.288

Öz


Bu çalışmada, Düzce yöresinde su kullanımı ve tabansuyu durumu irdelenmiştir. Yörede bulanan toplam tarım arazilerinin % 36’sı sulanmakta olup, bu arazilerde ağırlıklı olarak yüzey sulama yöntemi uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda; bu yörede sulama ile ilgili daha önce yapılan çalışmaların yetersiz olduğu ve basınçlı sulama tekniklerinin uygulama oranın sadece % 5-10 aralığında değiştiği saptanmıştır. Bununla birlikte, yörenin değişken topografik yapısı nedeniyle kış ve ilkbahar aylarında taban suyunun arttığı gözlenmiştir. Yörede sulama ve tabansuyu kaynaklı tuzluluk problemi olmadığı belirlenmiştir

Anahtar kelimeler


Sulama, Tabansuyu, Tuzluluk, Düzce

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


Düzce DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Raporları (2013).

O. Tekinel, R. Kanber, A. Yazar, M. Ünlü, F. Topaloğlu, M.A. Çullu, S. Önder, GAP Bölgesinde Toprak ve Su Kaynakları Kirliliğinin Boyutları, Nedenleri ve Çözüm Önerileri T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 17 Ankara (2001) 2

R. Kanber, C. Kırda, O. Tekinel, Sulama Suyu Niteliği ve Sulamada Tuzluluk Sorunları Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitapları 21(6) Adana (1992) 241.

R. Kanber, H. Köksal, M. Ünlü, B. Ödemiş, Sulama ve Çevre İlişkileri - GAP Yöresinde Çevre Eğitimi (4-7 Ekim 1999), Türkiye Çevre Vakfı Yayını 140, Ankara (1999) 195.

Düzce Tarım İl Müdürlüğü Raporları (2013).

R. Kanıt, H. Polat Karabük Üniversitesi Jestech 4(1-2) (2001) 181.

Düzce Meteorloji Genel Müdürlüğü, 2013.

R. Kanber, Sulama Ders Kitabı, 2. Baskı, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, 174(52) Adana (1999) 530.

J. Doorenbos, W.O. Pruitt, Crop Water Requirements, Irrigation and Drain Paper, 24, FAO Rome-Italy (1977) 144.

A. Seyrek, İ. Kızılgöz, M.A. Çullu, F. İnce, Harran Ovasında Tabansuyu Etkisindeki Toprakların Ağır Metal İçerikleri, GAP I. Tarım Kongresi, Şanlıurfa-Türkiye (1999) 931.

O. Tekinel, R. Kanber, Sulamada Tuzluluk ve Drenaj, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Seri Konferansı, Osmaniye-Türkiye (1987) 9.

Ş ekil Düzce yöresinde tabansuyu'nn kritik en yüksek olduğu ay Ş ekil Düzce yöresinde tabansuyu'nun kritik en düşük ay Ş ekil Düzce yöresinde tabansuyu sulamanın en yoğun olduğu ay Ş ekil Düzce yöresinde tabansuyu hareketi