Polietilen Rotil Yatağının Çekme Kuvveti Altında ANSYS İle Mukavemet Analizi

Hakan KUTLAK, Mustafa CİHAN, Arif ÖZKAN
3.043 917

Öz


Taşıtlarda kullanılan direksiyon ve süspansiyon sistemleri, taşıtların sürüş güvenliğini sağlayan elemanlardır. Bu sistemlerin mekanizmalarının kusursuz olarak çalışabilmesi, farklı işlevlere sahip birçok parçaya ve özellikle plastik yatağa bağlıdır. Plastik yatak boşluksuz olarak, hatta bir miktar sıkı birleştirilerek ilgili sisteme montajları yapılır. Diğer yandan aşırı sıkılık, yüksek dönme torku değerlerine neden olurken, düşük sıkılık mafsal içerisinde boşluk oluşturmaktadır. Her ikisi de istenmeyen durumlardır. Uzun ömürlü, az sürtünmeli ve istenen çalışma açılarını her yol koşulunda sağlayacak plastik yatak tasarımı, uzun test süreçleri ve birçok tekrar içeren örnek imalatların sonrasında elde edilebilmektedir. Taşıtların direksiyon sistemlerinin önemli bir parçası olan rotiller de, plastik yatak tasarımlarının sonrasında, imalat yöntemlerinden plastik şekil verme (sıvama işlemi) ile montajı yapılarak üretilir. Bu çalışmada, hareket iletimini sağlayan rotilin polietilen plastik yatağının mukavemeti ANSYS yazılımı ile analiz edilmiştir

Anahtar kelimeler


Rotil, Rotil Yatağı, Polietilen, Mukavemet, ANSYS

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


K.T. Gürsel, S. Çakır Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 17(3) (2011) 143. O. Kırlı, Yönlendirme Sistemlerinin Yataklarında Kullanılan Acetal/Polyoxymethylene Malzemesinin Farklı Sıcaklarda, Bası Yükü Altında Mekanik Özelliklerinin Değişiminin Deneysel ve Sayısal Simülasyonu, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir-Türkiye (2009).

M. Cihan, 2013, Nissan Micra Rotil Teknik Resmi, Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

D.R.J. Owen, E. Hinton, Finite Elements in Plasticity Theory and Practice, Pineridge Press Limited (1982).

Y.W. Kwon, K. Bang, The Finite Element Method Using MATLAB, Taylor&Francis, (2000).

J.N. Reddy, An Introduction to Nonlinear Finite Element Analysis, Oxford University Press, (2003).

S. Kobayashi, S. Oh, T. Altan, Metal Forming and the Finite Element Method, Oxford University Press, (1989).

ANSYS Eğitim Notları, 2010, FİGES.