Örtülü Elektrot Ark Kaynağında Farklı Kutuplamanın Kaynak Nüfuziyetine Etkisinin İncelenmesi

Bekir ÇEVİK
2.854 1.068

Öz


Kaynak işlemlerinde birleştirmenin kalitesini etkileyen birçok parametre bulunmaktadır. Kutuplama farklılığı kaynak dikişinin nüfuziyetini ve elektrotun ergimesini etkileyen önemli parametrelerden birisidir. Bu çalışmada, örtülü elektrot ark kaynağında farklı kutuplamanın kaynak nüfuziyete etkisi araştırılmıştır. Deneylerde St 37 kalite çelik malzemeler kullanılmıştır. Kaynak işlemleri doğru akımda ters kutuplama ve düz kutuplama kullanılarak, seçilen üç farklı akım şiddeti (60, 90 ve 120 A) ile yapılmıştır. Kaynaklanan numuneler belirli uzunluklarda kesilerek metalografik incelemeleri yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda farklı kutuplamanın kaynak bölgesi nüfuziyet özelliklerine etkisi belirlenmiştir

Anahtar kelimeler


Kaynak, farklı kutuplama, kaynak nüfuziyeti

Tam metin:

PDF ÖZET