Taylor Collocation Method for Nonlinear System of Second-Order Boundary Value Problems

Elçin GÖKMEN, Mehmet SEZER
2.674 1.274

Öz


Bu çalışmada, lineer olmayan ikinci mertebe sınır değer probleminin yaklaşık çözümünü elde etmek için bir nümerik yaklaşım önerilmiştir. Bu teknik, temel olarak sıralama noktaları ile birlikte kesilmiş Taylor serisi ve onun matris gösterimlerini esas almaktadır. Matris metodu ile problem, lineer olmayan cebirsel denklem sistemine indirgenir. Ayrıca, sunulan tekniğin geçerliliği ve uygulanabilirliğini göstermek için nümerik örnekler verilmiştir. Metodun uygulanması kolaydır ve uygulama sonucunda doğru sonuçlar elde edilir. Çalışmadaki bütün sayısal hesaplamalar Maple 9 programında yapılmıştır

Anahtar kelimeler


Lineer olmayan sistem, İkinci mertebe sınır değer problemi, Taylor polinomu ve serisi, Sıralama noktaları

Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


S. Matthews, Parameter robust numerical methods for a system of two coupled singularly perturbed reaction–diffusion equations, M.Sc. Thesis, School of Mathematical Sciences, Dublin City University, (2000).

C. Wafo Soh, F.M. Mahomed Internat. J. Non-Linear Mech. 36 (2001) 671.

K.W. Tomantschger J. Comput. Appl. Math. 140 (2002) 773.

D.D. Ganji, A. Sadighi Int. J. Nonlinear Sci. Numer. Simul. 7 (2006) 411.

A.M. Wazwaz Appl. Math. Comput. 128 (2002) 45.

J.I. Ramos Appl. Math. Comput. 161 (2005) 525.

F. Geng, M. Cui J. Math. Anal. Appl. 327 (2007) 1167.

J. Lu Comput. and Math. with Appl. 54 (2007) 1133.

M. Dehghan, A. Saadatmandi Math. Comput. Modelling 46 (2007) 1434.

A. Saadatmandi, J. A. Farsangi Appl. Math. Comput. 192(2) (2007) 586.

M. Dehghan, M. Lakestani Inter. Journal of Comput. Math. 85(9) (2008) 1455.

A. Saadatmandi, M. Dehghan, A. Eftekhari Nonlinear Analy: Real World Appl. 10 (2009) 1912. S.H. Chen, J. Hu, L. Chen, C.P. Wang J. Comput. Appl. Math. 180 (2005) 425.

X.Y. Cheng, C.K. Zhong J. Math. Anal. Appl. 312 (2005) 14.

A. Lomtatidze, L. Malaguti Nonlinear Anal. 52 (2003) 1553.

J. Mawhin, C. Tisdell Nonlinear Anal. Appl. 1–2 (2003) 789 (to V. Lakshmikantham on his 80th birthday).

H.B. Thompson, C. Tisdell J. Math. Anal. Appl. 248 (2000) 333.

H.B. Thompson, C. Tisdell Appl. Math. Lett. 15(6) (2002) 761.

H.B. Thompson, C. Tisdell Appl.Math. Lett. 16(1) (2003) 79.

M. Sezer Int. J. Math. Educ. Sci. Technol. 25(5) (1994) 625.

A. A. Daşcıoğlu, H. C. Yaslan Appl. Math. Comput. 217(12) (2011) 5658.

O. R.Işık, M. Sezer, Z. Güney Appl. Math. Comput. 217(22) (2011) 9438.

Ş. Yüzbaşı, M. Sezer, B. Kemancı Appl. Math. Model. 37(4) (2013) 2086.

Ş. Yüzbaşı Comput. and Math. with Appl. 63(10) (2012) 1442.

E. Gökmen, M. Sezer Ain Shams Engin. Jour. 4(1) (2013) 117.