Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

Dergimize yeni yayın gönderme işlemini http://dergipark.gov.tr/dubited adresli yeni arayüzümüzden yapabilirsiniz.

I. GİRİŞ

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere senede  iki kez yayınlanmaktadır. Bu dergi fen bilimleri alanında araştırma makaleleri, konu incelemeleri, mektuplar ve derlemelerin basıldığı uluslar arası bir araçtır. Dergide yayınlanacak makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Makaleler inceleme için yalnızca derginin online sistemiyle gönderilebilir. Makale inceleme işleminin başlaması için gerekli olan Telif Hakkı formunun doldurması ve online sistem üzerinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

II. BAŞLAMADAN ÖNCE

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, yayınlanan makaleler için bilimsel yöntemi kapsayan ve destekleyen hakemli bir dergidir. Yazarların, başka araştırmacıların çalışmayı tekrarlayabilmesi için çalışmalarını makalede yeterli detay ve referansların bulunacağı şekilde yazmaları gerekmektedir. Düzmece ve kasıtlı hatası olan çalışmalar etik açıdan kabul edilmeyecektir. Yazarlar kullandıkları başkalarına ait çalışmalar veya cümleler için gerekli alıntıları yapmalıdırlar. Böylece çalışmanın orijinalliği sağlanmış olur. İntihalin çeşitli yolları bulunmaktadır, etik olmaması nedeniyle intihalin hiçbir çeşidi kabul edilmemektedir. Makalede ismi geçecek yazarlarla ilgili olarak, makalenin hazırlanışı sırasında yalnızca önemli katkısı bulunanların isimleri makalede yer almalıdır.

Çalışma eğer zararlı kimyasallar ve işlemleri içeriyorsa, yazarlar bunu makalede açıkça belirtmelidir, ve çalışma hayvan veya insan deneklerinin kullanılmasını içeriyorsa yazarlar çalışmalarının, hayvan ve insan hakları da dahil olmak üzere, herhangi bir yasaya ters düşmemesini sağlamalılardır. İnceleme işleminin etik olması açısından, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji dergisi makale incelemelerinin yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, vatandaşlık veya politik felsefelerinden etkilenmemesini sağlamaktadır. Ayrıca, editör ve hakemlerin açıkça veya imalı olarak kendi dergi veya yayınlarına atıfta bulunulması hususunda yazarları zorlamaları yasaklanmıştır. Herhangi bir atıf önerisi yazarların makalesiyle direk olarak ilgili olan yayınlar için yapılabilir.

Tüm yazarların mali ve kişisel sorunlarla birlikte diğer organizasyonlarla olan sorunlarını bildirmeleri gerekmektedir. Yazarlar bilmelidir ki; çalışmanın dergiye gönderilmesinin, ilgili çalışmanın (Türkçe, İngilizce veya başka bir dilde) başka bir yerde daha önce yayınlanmadığı, ya da başka bir yerde yayınlanmak için incelemede olmadığı anlamına gelmektedir.

Lütfen makalenizin dili Türkçe veya İngilizce olsun (Amerikan veya İngiliz aksanı kabul edilmektedir, ikisinin karışımı kabul edilmemektedir). Dergimiz yayınlarınız için İngilizce Dil Kontrolü hizmeti vermemektedir.

 

III. HAZIRLANIŞ

Yazarların şablon dosyasını indirmeleri (Türkçe şablon için tıklayınız - İngilizce şablon için tıklayınız) ve çalışmalarını bu dosya üzerinde yazmaları gerektiğinden, Microsoft Ofis Word kullanmaları gerekmektedir. Yazarların Kör Hakemlik özelliğinden yararlanabilmeleri için şablon dosyasındaki yazarlara ait ad, soyad ve kurum bilgilerinin bulunduğu bölümü sildikten sonra sisteme yüklemeleri gerekmektedir, aksi halde yazarların çalışması Kör Hakemlik kapsamında değerlendirme sürecinden faydalanamayacaktadır. Kör Hakemlik özelliğinden yararlanmak istemeyen yazarlar çalışmalarını şablon dosyasındaki gibi hazırlayarak gönderebilirler. Makalenin bölümlerinde kullanılacak çeşitli yapıların (örneğin, tablo, şekil vb.) formatları stilleri şablonda gösterilmiştir. Makalede tek bir yazı tipi kullanılmalıdır, bizim önerimiz Times New Roman. Özel karakterler için, Sembol ve Arial kullanılabilir. Vurgulanması istenilen kelime ve cümleleri italik olarak gösteriniz. Yazarların Microsoft Ofis Word’ün dilbilgisi ve yazım kontrol özelliklerini kullanmaları önerilmektedir.

Makale için öz ve bilgi verici bir başlık seçilmelidir, ve eğer mümkünse başlıkta kısaltma ve formül kullanımından kaçınmanız sizin yararınıza olacaktır. Özet bölümü öz ve gerçekçi olmalıdır, ve özlüce araştırmanın amacını, temel bulguları ve ana sonuçları sunmalıdır. Özet için en fazla 250 kelime kullanınız. En fazla 6 adet olmak üzere anahtar kelimeler özetin altında yerini almalıdır. Özet ve anahtar kelimeler şablonda da görülebileceği gibi hem Türkçe hem de İngilizce olarak makalede yer almalıdır. Çalışmanın amacı yeterli miktarda literatür zeminiyle birlikte Giriş kısmında açıklanmalı. Gerekli referanslarıyla birlikte yöntem ve deneysel düzeneğin detayları diğer araştırmacıların çalışmayı tekrarlayabilmeleri açısından verilmelidir. Bulgular açık ve öz olmalı ve bulguların tartışması bulguların önemini izah etmeli. Eğer çalışma finansal olarak bir kurum tarafından desteklendiyse, Teşekkür bölümünde, çalışmaya katkısı bulunanlara yazarların teşekkürüyle birlikte, bunun belirtilmesi gerekir.

Genel olarak bilinenler dışında kullanılan kısaltmalar ilk bahsedildiği yerde açıkça tanımlanmalıdır. Kısaltmaların makale boyunca tutarlı olmasına dikkat ediniz. Birimler makale boyunca tutarlı olmalıdır. F=m.a gibi basit eşitlikler normal yazı tipiyle gösterilebilir. Diğer eşitlikler ise şekil olarak gösterilmemeli, bunun yerine MathType veya Microsoft eşitlik editörü kullanılarak yazılmalıdır. e'nin kuvvetlerinin exp ile gösterilmesi gerektiğini unutmayınız.

Şekillerinizde tek tip yazı tipi ve boyutu kullanmaya özen gösteriniz, ve şekilleriniz makaledeki sırasına göre numaralandırınız. Optimize edilmiş düşük çözünürlüklü ve düşük kaliteli dosyaları (örneğin GIF, BMP, PICT, WPG) kullanmaktan kaçınınız. Eğer bir şeklin birden fazla kısmı varsa bunları küçük harflerle parantez içinde şeklin üzerinde belirtmeniz gerekir. Şekil başlıkları şeklin içinde değil, şeklin altında yazılmalıdır. Tablolar sıralı şekilde numaralandırılmalı, ve gerçekten de gerekli olmadığı sürece tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalı. Her tablo, tablonun üzerinde bir başlığa sahip olmalıdır.

Makalede atıfta bulunulan her bir referansın Referanslar bölümünde yer almasına veya Referanslar bölümünde yer alan referasın makalde atıf yapılmış olmasına dikkat ediniz. Makale içinde atıf yapılan referanslar kareli parantez içinde rakamlar ile belirtilmelidir. Atıf yapılan makelinin yazar(lar)ının adı makalede yer alsa da, referans numarası ismin hemen yanında yazılmalıdır. Örneğin, '... Ancak, Yıldırım [7] farklı bir sonuç elde etti …'. Durumu 'baskıda' olmadığı sürece, basılmamış makalelere atıfta bulunmaktan kaçınınız. Bazı durumlarda baskıda olan makaleler için Digital Object Identifier (DOI) numarası mevcut olabilir. Bu durumlarda yazarların DOI numarasıyla atıfta bulunmaları gerekir. Makale, kitap, tez vb. kaynaklara atıf şekli şablon dosyasında verilmiştir. Şablon dosyasında görüleceği üzere dergi isimleri kısaltılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki bağlantılar ziyaret edilebilir

Medicus dergi kısaltmaları indeksi: http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html;
Kelime kısaltmaları: http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php;
CAS (Kimyasal Özet Servisi): http://www.cas.org/content/references/corejournals;
UBYT dergi arama motoru: http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/dergiler.php.

 

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).
  2. Makale http://www.fbedergi.duzce.edu.tr/about/submissions#onlineSubmissions sayfasında belirtilen şablon dosyasına göre hazırlanmıştır.
  3. Telif hakkı formu doldurularak imzalanmış ve pdf formatında taranmış hali fbedergi@duzce.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmeye hazırdır.
  4. Makalenin değerlendirilmesinin daha hızlı gerçekleştirilmesi için fbedergi@duzce.edu.tr adresine hakemlik yapmaya uygun en az üç kişinin ad, soyad, kurum ve e-posta bilgileri e-posta yoluyla gönderilmeye hazırdır.
 

Telif hakkı düzenlemesi

Dergide yayınlanmak üzere online sistem üzerinden gönderilen yayınlar için yazarların Telif Hakkı formunu doldurmaları gerekmektedir. Yayın ve imzalı telif hakkı formunun online sistem aracılığıyla gönderilmesinden sonra yayının telif hakları dergiye teslim edilmiş olur. Yayımlanması kabul edilmeyen yayınların telif hakkı devri dergi tarafından tek taraflı olarak iptal edilir. Bu aşamadan sonra yazarlar yayınlarını başka dergilere gönderebilirler, ancak dergimize gönderilen yayınların telif hakları değerlendirme süreci boyunca da dergimizde olduğundan dolayı yazarların yayınlarını başka dergilere göndermemeleri gerekmektedir.

Yazarların Telif Hakkı formunu (indirmek için tıklayınız) indirmeleri ve tamamen doldurmaları gerekmektedir (tüm yazarların imzaları da dahil olmak üzere). Bu form doldurulduktan sonra taranmalı ve pdf dosyasına dönüştürülerek fbedergi@duzce.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir.

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

 


ISSN: 2148-2446